Hvidvasklov compliance

Pga lov om hvidvask og terrorisme skal vi bede om at få tilsendt følgende pr. mail:

De kan evt. fremsendes i krypteret zip/tar-fil. I så fald bedes adgangskoden fremsendt pr. sms til os på tlf. 2586 4573.

Krypteret upload via Dropbox: Upload din legitimation via følgende link:

https://www.dropbox.com/request/z3fku9xG7ybUkfaaRwZr